Köpvillkor – Utbildningar

 

ANMÄLAN
Anmälan är bindande så snart vi har accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen.

ÅNGERRÄTT
Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss senast 14 dagar efter det att vi har bekräftat att du har en plats reserverad.

Avanmälan ska göras skriftligt senast 30 dagar före utbildningens start. Vid avbokning 30-15 dagar innan utbildningsstart debiteras 50% utav anmälningsavgiften. Vid avbokning 14 dagar eller mindre innan utbildningsstart debiteras beställaren 100% utav anmälningsavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag efter samråd med HR Commit.

HR Commit har rätt att ställa in en kurs, vid de tillfällen återbetalas alla eventuellt inbetalda avgifter. Ersättning därutöver utbetalas ej.

PRISER OCH BETALNING
Varje avgift är angiven exklusive moms. Betalning sker alltid via fakturering från HR Commit i Väst AB och betalningsvillkor är 30 dagar. Fakturan skickas ut 30 dagar innan påbörjad utbildning.

Kunden ansvarar för att uppge korrekta fakturauppgifter vid beställning.