HR nära till hands.

Ger små och medelstora företag möjlighet till en personlig HR-funktion
Flexibilitet

Vi skräddarsyr våra tjänster utefter ert behov.

Engagemang

Ett välfungerande samarbete är viktigt för oss.

Trygghet

Som en extra pusselbit i företagets verksamhet.

Våra tjänster

Grundabonnemang

  • Personlig HR-rådgivning

  • Arbetsrättsligt stöd

  • Bollplank i personalrelaterade frågor

Konsulttjänster

  • Stöd på plats

  • Både operativa och strategiska ärenden

  • Punktinsatser och längre uppdrag

Läs mer om våra tjänster här!

Välkommen att kontakta oss