Utbildningar

Kärnan i HR Commit är kunskap och vi brinner för att föra kunskap vidare genom att utbilda arbetsgivar- och arbetstagarparter så att de får rätt verktyg och en stabil grund för att kunna bygga upp en välfungerande och trygg arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö bidrar till välmående, prestation och även en långsiktig vinst för alla parter i verksamheten.

Våra utbildningar är inte branschspecifika, utan de finns till för alla typer av företag och branscher.

På våra utbildningar får man ett helhetsperspektiv av vad arbetsmiljö innebär och våra deltagare får vidga sina vyer inom arbetsmiljö i och med att man får samtala, diskutera och samarbeta med personer i andra branscher än sin egen.

Vi är dessutom en helt neutral part och riktar oss både mot chefer, skyddsombud samt andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Genom våra erfarenheter inom brett HR- arbete har vi en bred grund och kan se arbetsmiljö från alla parters perspektiv.

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar, kontakta oss för mer information!

BAM - Bättre Arbetsmiljö

SAM - Systematiskt Arbetsmiljö