Om HR Commit

Varför startade ni HR Commit?

Vår resa började på en tidigare arbetsplats där vi båda arbetade på en central HR-funktion i en stor koncern. Vi delade en passion för att arbeta med människor och idén om en egen verksamhet uppstod kort därefter, enade om att vi tillsammans kan skapa något som gör skillnad. Ett par år senare förverkligade vi vår dröm – HR Commit bildades!

Vi är eldsjälar när det gäller HR och arbetsmiljö. Vi inser människans värde i företag och arbetar sida vid sida för att skapa tillväxt och vinst för våra kunder.

Hur skiljer ni er mot andra företag?

Vi har en förståelse för att små- och medelstora företag inte alltid har behov eller råd anställa en egen HR-funktion. Därför finns vi till för de företag som vill ligga i framkant med sitt HR- och arbetsmiljöarbete, utan att behöva anställa. Vi skräddarsyr lösningar utifrån kundens behov och arbetar med långsiktiga relationer. Med personlig HR alltid nära till hands kan HR få en betydlig roll i det komplexa företagspusslet!

 

Vad fyller ni för funktion?

HR står för Human Resources och innebär exakt det, hantering av mänskliga resurser. Personalen är en livsviktig resurs – för såväl små som stora företag.

Jämfört med vad som tidigare har varit en personaladministrativ avdelning har HR-funktionen idag en mer strategisk roll i företaget. Via våra utarbetade processer och rutiner för att attrahera, behålla, utveckla och engagera duktiga medarbetare så bidrar HR och arbetsmiljöarbetet till att uppnå affärsmålen och långsiktig vinst.

HR FINNS MED UNDER MEDARBETARENS HELA LIVSCYKEL PÅ FÖRETAGET

ATTRAHERA

REKRYTERA

MOTIVERA

UTVECKLA

AVVECKLA