Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Hur arbetar ert företag med arbetsmiljö? Har ni tillräckliga kunskaper för att kunna påverka och förbättra trivseln och de anställdas säkerhet? Har ni säkerställt att ni följer alla lagar och regler kring arbetsmiljö i er verksamhet?  

BAM är kursen som är rekommenderad av Arbetsmiljöverket och ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, både fysiskt samt organisatorisk och socialt. Kursen är inte branschspecifik.
Den viktigaste delen inom arbetsmiljö är att kunna förutse och förebygga risker som finns på arbetsplatsen, vilket bäst görs genom en samverkan mellan representanter både från arbetsgivarsidan i form av chefer och från arbetstagarsidan i form av skyddsombud. I utbildningen får deltagna konkreta verktyg för hur man kan påverka, förändra och arbeta vidare med sin arbetsmiljö hos sin specifika verksamhet. Under dessa tre dagar får man byta erfarenheter, diskutera, utföra uppgifter och lyssna på föreläsningar. Forskning visar ett starkt samband mellan arbetsmiljö och tillväxt i företaget.  

  • Kursen är en 2-dagarsutbildning, inga förkunskaper krävs
  • Kursen vänder sig främst mot chefer, skyddsombud, HR-personal eller mot de som har behov av grundläggande arbetsmiljökunskaper i sin roll
  • Efter genomförd kurs så tilldelas deltagarna ett kursintyg 

Våra utbildare är certifierade av Prevent.